• KOMİTE VE DÜZENLEME KURULU


HİPERTANSİYONLA MÜCADELE DERNEĞİ

Hipertansiyonla Mücadele Derneği
Yönetim Kurulu


Dernek Başkanı
Prof. Dr. İstemihan TENGİZ


Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. M. Remzi ÖNDER


Sekreter
Doç. Dr. Serkan SAYGI


Sayman
Prof. Dr. Ertuğrul ERCAN


Üye
Doç. Dr. Uğur Önsel TÜRK
Doç. Dr. M. Emre ÖZPELİT
Doç. Dr. Emin ALİOĞLU

Kongre Başkanı
Prof. Dr. İstemihan TENGİZ


Kongre Sekreteri
Prof. Dr. Ertuğrul ERCAN