BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Not kongre ulusal oldu "26-29 Nisan 2018 16.Ulusal Hipertansiyonla ve Kardiyovasküler Hastalıklar Kongresi"

Bildiri başvuruları sözlü veya poster olarak iki grup altında yapılacaktır. Sözlü sunum için kısıtlı sayıda başvuru seçilecektir.

Programda yer aldığı halde kongrede sunulmayan veya özeti zamanında teslim edilmeyen bildiriler yayınlanmayacaktır. Bildiri özetleri Bilimsel Danışma Kurulu tarafından değerlendirilerek, kabul veya red mektupları ve sunum biçimi (sözlü/poster) 25 mart 2018 tarihine kadar başvuru sahiplerine iletilecek ve aynı zamanda kongre resmi web sitesinde ilan edilecektir. Bildiri özetlerinin son gönderim tarihi 25 Mart 2018 olup, bu tarihten sonra gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kongre kayıt işleminin tamamlanması için kongre organizatör firmasına kayıt talebinin bildirilmesi ve kayıt ücretinin belirtilen banka hesap numarasına yatırılması gerekmektedir. Kayıt hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen sitemizin “Kayıt ve Konaklama” kısmına bakınız.

Bildirisi kabul edilen katılımcıların 25 Mart 2018 tarihine kadar kayıtlarını tamamlaması gerekmektedir.

YAZARLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN NOKTALAR

Bildirilerin kongre bildiri kitabında yayınlanması için kongre kayıt ücretlerinin yatırılmış olması gerekir.

· Bildiriler sadece kongre web sitesi üzerinden online olarak kabul edilecektir. faks ile gönderilen özetler değerlendirmeye alınmayacaktır.

· Özet sahiplerine "Özet Formu Alındı" maili otomatik olarak gönderilecektir.

· Bildirinin sunuş biçimi (serbest bildiri, poster) konusundaki son karar bilimsel komiteye aittir.

· Özet 300 sözcüğü geçmemelidir. Hatasız olarak yazılmalıdır (300 kelimenin üzeri sistem tarafından kabul edilmeyecektir).

· Başlıklarda kısaltmalar kullanılmamalıdır. Başlık, yazar isimleri ve kurumların yazımları ile ilgili kurallar online sistemde verilmiştir.

· Yazarların isimleri, çalıştıkları yer, kurum ve il yazılırken uzun adresler ve unvan yazılmamalıdır.

· Özet; Giriş, Materyal ve Metod, Bulgular ve Sonuç olarak belirlenen sıra ile yazılmalıdır.

· Uluslararası sistemdeki kısaltmalar dışındaki kısaltmalar kullanılmamalıdır.

· 16.Ulusal Hipertansiyonla ve Kardiyovasküler Hastalıklar Kongresi'nde bildiriler Türkçe olarak sunulacaktır. · Kabul veya red mektuplarınız e-mail adresinize gönderilecektir.

DİKKAT: Özetler bildiri kitapçığında orijinal hali ile basılacak olup herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır. Bu nedenle özetin okunaklı olması ve üzerine silinti yapılmaması önem taşımamaktadır.